Inloggen

Wonen

Het is goed wonen in Toolenburg, de grootste wijk van Hoofddorp met ruim 15.000 inwoners. Er is een centraal gelegen winkelcentrum met ruime (gratis) parkeergelegenheid en een verscheidenheid aan winkels w.o. twee supermarkten. In de wijk zijn verder o.a. gevestigd: een apotheek, huisartsen, fysio- en manueel therapeuten, tandartspraktijken, dierenartspraktijken en kerkgebouw De Lichtkring.

Er zijn drie blokken met ieder een drietal basisscholen en aan de rand van de wijk is een grote school voor middelbaar onderwijs gesitueerd.

Toolenburg kent verder twee wijkcentra: De Amazone en De Veste.

 

Thuiszorg

Stichting thuiszorg gehandicapten

De Stichting thuiszorg gehandicapten biedt ondersteuning aan ouders met kinderen met een beperking of ondersteuning aan zelfstandig wonende volwassenen met een beperking. Een vrijwilliger onderneemt leuke en nuttige activiteiten met het kind of (jong) volwassenen.

De website is  http://www.thuiszorg-gehandicapten.nl/

 

Nota UMTS

Nieuwe nota UMTS masten

 

Afgelopen week heeft de wijkraad een mail van de gemeente mogen ontvangen waaraan een bijlage was gekoppeld omtrent de nieuwe NOTA, d.d. 26-11-2013, met als onderwerp: "Beleid masten voor antenne-installaties". Aangezien het in de verwachting ligt dat T-Mobile binnen afzienbare tijd een tweetal vergunningen zal gaan aanvragen voor het plaatsen van twee UMTS-masten in de wijken Toolenburg-Floriande en Overbos is het raadzaam voor belangstellenden kennis te nemen van deze nota. Deze nota is te lezen via onze website en via de site van de gemeente Haarlemmermeer. Wij zullen u van ontwikkelingen op dit gebied op de hoogte blijven houden via onze website, de Nieuwsbrief en natuurlijk Facebook.Download de nota ... 

 

Speelplekken

Herinrichting speelplekken

Nieuwe inrichting speelplekken aan het Rustenburgpark en de Etta Palmstraat 

Download de brief ... 

 

Nieuws over speelplek aan het Rustenburgpark 

Download de brief ...

 

Het Spectrum

 

Novaform ontwikkelaar woningbouw Spectrum

 

Novaform wordt de ontwikkelaar van de nieuwe woningbouw naast de sporthal van Het Spectrum aan Assumburg in Hoofddorp. De gemeente heeft in samenspraak met omwonenden, de klankbordgroep en gebruikers van de sporthal ontwikkelaars gevraagd een voorlopig plan te maken voor de woningbouw rondom het Spectrum. Op basis van dat voorlopige ontwerp, de inpassing van het groen, het parkeren en de voorgestelde verkeerscirculatie is Novaform geselecteerd. De aansluiting op en inpassing van de sporthal in de nieuwe buurt ziet er mooi uit.

170119 Beeld C

 

Inloopbijeenkomst 28 februari

Op dinsdag 28 februari is er van 17.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst in Het Spectrum. Buren en andere belangstellenden kunnen daar het voorlopig ontwerp van Novaform zien. Ook over het plan voor de renovatie van de sporthal van Het Spectrum en het nieuwe bestemmingsplan is dan informatie te vinden. Tijdens de bijeenkomst is ook Van Rhijn Bouw aanwezig om te informeren over het bouwplan op het voormalige Lexpoint terrein.

Bekijk hier de uitnodiging voor de inloopavond

 

Planning


Naar verwachting komt het plan voor de renovatie van de sporthal nog voor de zomer in de gemeenteraad om een besluit te nemen. Volgens planning kan de renovatie van de sporthal pas in april 2018 beginnen. De reden daarvoor is dat de gebruikers, vooral de KSH, dan relatief weinig hinder van de renovatie ondervinden. De woningbouw start naar verwachting in het derde kwartaal van 2018.

Zie ook haarlemmermeer.nl/spectrum

 

170119 Beeld D

 

Archief Spectrum

 

Voortgang Spectrum

 

Op dinsdag 11 oktober 2016 heeft de gemeente met de klankbordgroep voor Het Spectrum om tafel gezeten. De klankbordgroep bestaat uit een vertegenwoordiging van omwonenden van het Spectrum inclusief een vertegenwoordiging van wijkraad Toolenburg.
Rau Architecten is geselecteerd om het ontwerp van de sporthal te maken. Tijdens de bijeenkomst heeft de architect een presentatie gegeven. 

Documentatie:

klankbordgroep vergadering

Kavelpaspoort Spectrum

Nota voorontwerp 3 okt 2016

 

 

Planning sloop en renovatie Spectrum

Lees in deze brief van de gemeente meer over de planning van de sloop en renovatie van het Spectrum.

 

Kavelpaspoort het Spectrum

Screen Shot 2016-08-29 at 22.29.28

De ontwikkeling van het Spectrumterrein betreft de voormalige sportaccommodatie Spectrum. De sporthal wordt gehandhaafd en hier omheen is nieuwe woningbouw geprojecteerd. Voor deze woningbouw is een aantal randvoorwaarden opgesteld. Dit kavelpaspoort beschrijft de ruimtelijke randvoorwaarden voor de locatie. Open hier het Kavelpasport Spectrum

 

Terugkoppeling inloopavond Spectrum 30 november 2015


Maandagavond 30 november hebben we kennisgemaakt en u kort uitgelegd wat de plannen zijn voor de locatie van het huidige zwembad en het Lexpoint
terrein. We horen graag hoe u dit inloopmoment heeft ervaren. Wij kijken terug op een waardevolle avond.

Naar aanleiding van alle gesprekken die we vorige week gevoerd hebben, hebben we een overzicht gemaakt van de wensen en zorgen die er in de
buurt leven. Dit hebben we toegevoegd in de bijlage. Staat uw opmerking hier niet bij, wilt u dit dan laten weten? Dan voegen we dit nog toe.
Deze wensen en zorgen nemen we mee in de verdere uitwerking van de plannen.

Nadat er een besluit is genomen over welk scenario verder uitgewerkt wordt, zullen wij u dit per mail laten weten. Op een later moment zullen
we u informeren als de ter inzagelegging start en hoe u eventuele zienswijzen kunt indienen. De wijkraad Toolenburg is ook beschikbaar om
hierin te ondersteunen. Ze zijn bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met ondergetekende of met projectmanager 

 

Merel de Jong via 023 567 4456 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Bekijk hier het overzicht

 

Eerdere berichten over het spectrum

     Download hier de laatse Nieuwsbrief over Het Spectrum.

Ook heeft MeerTV aandacht besteed aan Het Spectrum.

    Bekijk hier het interview dat MeerTV hield met de voorzitter van de Wijkraad.

 

Workshops De Lans

 

DELANS xxx copy  

 

Etta Palmstraat

 

Gemeente Haarlemmermeer schaft gebouw GGZ aan

 

Met onderstaande brief informeert de gemeente u over de aanschaf van het leegstaande pand aan de Etta Palmstraat 236-272 van GGZ inGeest. In dit pand gaat de gemeente 40-43 huishoudens huisvesten.

Aanleiding

Net als andere gemeenten kent ook onze gemeente een toenemend aantal alleenstaanden maar ook gezinnen die door omstandigheden zoals scheidingen of financiële omstandigheden geen woning meer hebben. Het is de wens en taak van onze gemeente ook deze zogenoemde spoedzoekers een onderdak te bieden. Daarboven heeft onze gemeente de plicht om ook voor asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) een woning te vinden.

Statushouders zijn vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen op grond van hun asielaanvraag. Zij mogen in Nederland blijven wonen en moeten het asielzoekerscentrum zo spoedig mogelijk verlaten om een normaal bestaan op te kunnen bouwen. 

 

Alles over dit onderwerp is ook te lezen op de website van de gemeente.

https://haarlemmermeergemeente.nl/extra-woningen-etta-palmstraat-236-272-hoofddorp

 

Afspraken en actielijst klankbordgroep Etta Palmstraat 20161208

 

Brief gemeente over aanschaf <== lees hier de brief

 

Q en A gebouw Etta Palmstraat <== bekijk hier veel gestelde vragen

 

 

Overzicht berichtgeving in Haarlems Dagblad

en op Facebookpagina Wijkraad Toolenburg

 

27 oktober 2016

 

KORT VERSLAG INLOOPBIJEENKOMST ETTA PALMSTRAAT:

Gistermiddag, vanaf 17.00 uur tot na 19.00 uur, hebben een aanzienlijk aantal buurtbewoners die woonachtig zijn rondom het "oude" GGZ gebouw aan de Etta Palmstraat de inloopbijeenkomst in de Veste bezocht.
In de Veste hebben zij kennis kunnen nemen van de "route" die door de gemeente gepland is v.w.b. de "huisvesting van de statushouders en de spoedzoekers".
Daarnaast kon men via informatieborden kennisnemen van het indeling van het huidige gebouw en kon men zien wat de plannen waren rondom de verwachte parkeerproblemen nu er een aanzienlijk aantal nieuwe buurtbewoners zouden worden gehuisvest. Veel buurtbewoners hebben aanvullingen-verbeteringen en opmerkingen kunnen maken over de plannen voor de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen. Alle opmerking zijn genoteerd en worden voor een uiteindelijk beslissing meegenomen waarbij de voorkeur van de "meeste" opmerkingen natuurlijk zwaar meeweegt.

Vluchtelingenwerk:

Ook waren medewerkers van Vluchtelingenwerk aanwezig en zij hebben de achtergronden en hun taak aan de aanwezigen kunnen uitleggen. Een 1,5 jaar geleden gevluchte advocaat heeft verteld over zijn "ervaringen" tijdens zijn vlucht, zijn opvang en hoop op een nieuw veilig leven in Nederland. Naar zijn verhaal werd goed geluisterd door alle aanwezigen.

Huisvesting:

Daarnaast is er door de gemeente uitgelegd wat de planning is van de huisvesting van de statushouders en de spoedzoekers. Men wil vanaf 1 december 2016 de 1e mensen gaan huisvesten.De gemeente heeft uitgelegd dat op de 1e verdieping van het pand Syrische alleenstaande mannen worden gehuisvest en dat zij allen al langer in een asielopvang "wonen" en dat zij wachten op gezinshereniging. Nadrukkelijk is gezegd dat als vrouw en kinderen zijn overgekomen dat zij niet bij hun man in de Etta Palmstraat mogen intrekken maar dat zij dan voor de "uiteindelijke" hereniging in aanmerking komen voor een woning via YMERE. 
De verwachte doorlooptijd voor de spoedzoekers is op basis van ervaringen rond de 2 jaar.
De opmerkingen van gisteravond worden door de gemeente verwerkt en er zal aankomende weken een "begeleidingsgroep" Etta Palmstraat worden aangesteld waarin zeker een aantal buurtbewoners willen plaatsnemen.

Rol wethouder:

Wel bleek tijdens de bijeenkomst dat bijna alle bewoners de "rol" en de houding van wethouder Horn als schokkend heeft ervaren. Men voelde zich door hem geschoffeerd en tijdens het "inspreken" in de raadzaal was hij drukker met andere dingen bezig dan met het luisteren naar de sprekers. 
Ook de houding, interesse, van veel raadsleden ten opzichte van de buurtbewoners heeft tijdens het "inspreekuurtje" veel kwaad bloed gezet. Dit heeft het vertrouwen in de wethouder (en dus politiek) zeker geen goed gedaan.

De inloopbijeenkomst werd door de meeste aanwezigen als open en informatief gewaardeerd.

 

7 oktober 2016

BRON: HAARLEMS DAGBLAD

Groen licht voor aankoop GGZ-pand Etta Palmstraat Hoofddorp

De aankoop van het voormalige pand van GGZ-Ingeest aan de Etta Palmstraat in Hoofddorp door de gemeente Haarlemmermeer gaat door.

Een meerderheid van de gemeenteraad stemde donderdagavond voor. Alleen CDVP, Forza en Onafhankelijk Liberaal stemden tegen. De verklaring die wethouder Horn aflegde over vermeende onjuiste handelingen van ambtenaren - die niet zijn aangetoond - gaf de doorslag.

’Geen onrechtmatigheden bij aankoop pand Etta Palmstraat’
Ambtenaren van de gemeente Haarlemmermeer hebben niet onzorgvuldig gehandeld bij de aankoop van het pand aan de Etta Palmstraat in Hoofddorp.

In het voormalige GGZ-pand komen wooneenheden voor spoedzoekers, starters en statushouders. De Nederlandse Vereniging voor Autisme greep naast het pand. Die had er huisvesting voor de doelgroep willen realiseren.
Op aandringen van de GroenLinks gaat de gemeente doelgroepen van kwetsbare mensen in kaart brengen om te kijken wat Haarlemmermeer voor ze kan betekenen.

Er zijn meer initiatieven voor wooneenheden, zoals voor mensen die een psychose hebben gehad en alleen onder medische begeleiding zelfstandig in groepsverband kunnen wonen.

 

6 oktober 2016

BRON: HAARLEMS DAGBLAD

’Geen onrechtmatigheden bij aankoop pand Etta Palmstraat’

Ambtenaren van de gemeente Haarlemmermeer hebben niet onzorgvuldig gehandeld bij de aankoop van het pand aan de 
Etta Palmstraat in Hoofddorp.

Dat concluderen B en W na een intern onderzoek. Het verhaal gaat dat ambtenaren voorafgaand aan de koop van het pand andere bieders hebben gevraagd welk bod zij zouden doen op het voormalige GGZ-pand met 32 wooneenheden. De Nederlandse Vereniging voor Autisme had belangstelling voor het pand en de participatieraad van de gemeente zou daar al een positief advies over hebben gegeven.

Wethouder Horn kwam tijdens de raadsvergadering donderdag met een verklaring dat er geen ’onzorgvuldige handelingen’ zijn gepleegd door ambtenaren waardoor de gemeente het pand heeft kunnen kopen. ,,Er is geen andere koper uitgehoord, deze heeft zelf aangegeven op het pand te gaan bieden, maar geen prijs genoemd. Later werd dat ongevraagd wel gedaan in een e-mail.’’

De gemeente koopt het pand om statushouders en spoedzoekers onder te brengen. Buurtbewoners zijn het daar niet mee eens.

 

30 september 2016

BRON: HAARLEMS DAGBLAD

Etta Palmstraat is woedend

Een storm van protest tegen de komst van statushouders en dakloze gezinnen in de Etta Palmstraat in Hoofddorp en de Crommelinbaan in Cruquius. Tientallen burgers op de tribune en acht insprekers in het gemeenteraadsdebat hadden geen goed woord over voor de plannen van de gemeente Haarlemmermeer.

Bewoners massaal naar raadsdebat over woningen voor statushouders en dakloze gezinnen

De gemene deler van de protesten is wel dat de gemeente zeer onzorgvuldig is geweest, er geen fatsoenlijke participatie is geweest en dat de plannen - ruim 30 woningen in Cruquius en 40 in de Etta Palmstraat - vooral niet door moeten gaan.

De beschuldigingen waren niet mis. Zo zouden ambtenaren de hoogte van het bod van andere bieders op het voormalige GGZ-pand in de Etta Palmstraat hebben ontfutseld, zou de prijs te hoog zijn (3,1 miljoen terwijl de WOZ-waarde 2,1 miljoen is), is het vragen om ellende om verschillende groepen als statushouders en dakloze gezinnen samen te laten wonen en is de bestemmingswijziging niet definitief.

In Cruquius zouden er ook problemen met de bestemming zijn - het plan past niet - en zou een ontwikkelaar in de buurt, die dure woningen wil neerzetten, forse schade hebben geleden.

Emotioneel

Bijzonder was het betoog van Suzanne Bokhoven, die uit Israël naar de omgeving van de Etta Palmstraat verhuisde. ,,Als Joodse bewoner ben ik bang. Voor islamitische vluchtelingen waarvoor ik net uit het Midden-Oosten ben gevlucht.’’

De raadsleden lieten blijken verdeeld te zijn. Al was de kritiek op de onzorgvuldige informatie naar de bewoners er bij veel partijen. Of het begrip voor de boosheid bij de bewoners ook zal leiden tot opschorten van de plannen, is maar de vraag. Het tekort aan sociale huurwoningen is immers groot. Of zoals Herman Koning (CDA) stelde: ,,De emoties zijn terecht, maar ook gebaseerd op onbewezen aannames.’’ Bovendien stelde Sophie van de Meeberg (HAP): ,,Op elke plek waar je dit ook realiseert, er komen protesten.’’ De gemeenteraad stemt volgende week over de aankoop van het pand in de Etta Palmstraat, het realiseren van de woningen in Cruquius, de bouw van 20 tot 25 woningen aan de Hoofdweg en 40 tot 45 woningen aan de Kaj Munkweg in Hoofddorp voor statushouders en dakloze gezinnen.

 

30 september 2016

VERSLAG VAN RAADSVERGADERING ETTA PALMSTRAAT:

Gisteravond is er gesproken over de aankoop van het "oude" GGZ-gebouw aan de Etta Palmstraat in Toolenburg. Er waren zeker 7-insprekers uit de buurt die goed verwoord hebben wat er leeft bij de omwonenden van de Etta Palmstraat.

Via onderstaande link kunt u alsnog het debat terugkijken en kunt u zich zelf een oordeel vormen over het gevoerde debat en de uitkomsten daarvan.

Raadsvergadering 29 september

 

29 september 2016

ETTA PALMSTRAAT IN GEMEENTERAAD:

vanavond om 21.00 uur wordt de beoogde aankoop van het GGZ gebouw in de Etta Palmstraat besproken in het Raadhuis. De uitgelezen kans om eventueel uw mening kenbaar te maken of de "insprekers"/ buurtbewoners te steunen tijdens hun spreektijd.

 

28 september 2016

 

BRON: HAARLEMS DAGBLAD

Bewoners Etta Palmstraat: ’Buurt niet berekend op extra gezinnen’

Het huisvesten van dakloze gezinnen en statushouders (asielzoekers die in ons land mogen blijven) in het voormalige pand van GGZ Ingeest in de Hoofddorpse Etta Palmstraat is een slecht plan, zegt buurtbewoner Ruud Holswilder. Een mening die in de buurt breed gedragen wordt, zegt hij.

,,De buurt is helemaal niet berekend op de komst van zoveel
(circa veertig volgens de plannen, red.) gezinnen in het pand. Denk maar eens aan de voorzieningen. We hebben bijvoorbeeld een parkeernorm van anderhalf per woning. Dus moeten er zestig parkeerplaatsen bij komen. Daar is helemaal geen ruimte voor. Zelfs niet als het laatste beetje groen in de buurt daarvoor zou sneuvelen’’, aldus Holswilder.

’Grote onrust Etta Palmstraat’

De voorgenomen aankoop van het voormalige pand van GGZ-Ingeest in de Etta Palmstraat in Hoofddorp heeft in de buurt voor ’grote onrust’ gezorgd. De gemeente Haarlemmermeer wil in het pand dakloze gezinnen en statushouders (asielzoekers die in ons land mogen blijven) huisvesten.

Wat de bewoners ook dwars zit is dat ze zich overvallen voelen door de gemeente. Dat wethouder Horn van de gemeenteraad opdracht heeft gekregen met grote spoed oplossingen te zoeken voor het grote gebrek aan sociale huurwoningen in Haarlemmermeer, dat begrijpt hij best.

,,Dat is belangrijk. Maar de gemeente zegt ook participatie hoog in het vaandel te hebben. Wij worden steeds verrast. Eerst door wijziging van de bestemming naar alleen wonen en vervolgens krijgen we een brief over de aankoop. Daarin stond niets over dat de gemeenteraad er over gaat praten en stemmen. Dat hoorden we pas drie uur voor de vergadering. Wij hebben het gevoel dat we lastige burgers zijn, die zoet gehouden moeten worden.’’

Inspreken

De kans om in te spreken en het debat te beïnvloeden krijgen de buurtbewoners alsnog. De gemeenteraad heeft het debat naar donderdag (stemming een week later) verschoven, zodat ook buurtbewoners hun zegje kunnen doen. ,,Daar gaan we zeker gebruik van maken’’, zegt Holswilder.

Hij noemt argumenten tegen de aankoop. Dat er asbest in de grond zou zitten en dat het aankoopbedrag van ruim drie miljoen veel te hoog is. ,,De WOZ-waarde is twee miljoen.’’

Maar bovenal betreurt hij dat de ’balans’ in het wijkje zou verdwijnen. ,,Statushouders moet je niet in een groot gebouw bij elkaar zetten, maar spreiden. Dit gaat gegarandeerd mis. Bovendien is een project met autistische mensen geïnteresseerd in het pand. Dat zou hier prima passen. Daar is ook acceptatie voor in de buurt.’’

 

27 september 2016

De wijkraad heeft vanavond een gesprek gehad met een aantal bewoners uit de omgeving van de Etta Palmstraat. Reden voor het gesprek was de geplande aankoop van het voormalige pand van GGZ-Ingeest en de wijkraad en de vertegenwoordigers hebben hun meningen en kijk op deze mogelijke aankoop gedeeld.

RAADSVERGADERING DONDERDAG 21.00 UUR !!

Aanstaande donderdagavond, rond 21.00 uur, zal de aankoop besproken worden in gemeenteraad en de bewoners hebben daar dan spreektijd gevraagd en gekregen. De bewoners zullen daar een aanzienlijk aantal argumenten opsommen die duidelijk zullen maken dat de wijze van aankoop en de transparantie daarvan niet goed is geweest.
De bewoners omgeving Etta Palmstraat verzoeken bewoners uit de wijk Toolenburg hen te steunen en donderdagavond aanwezig te zijn bij het debat rond 21.00 uur.

 

23 september 2016

RAADSVERGADERING Etta Palmstraat:

Via onderstaande link is goed te zien hoe e.e.a. donderdagavond is verlopen tijdens de vergadering van de gemeente. Als u zich een juist beeld wilt vormen over de argumenten die tot uitstel van het aankoopbesluit van de Etta Palmstraat hebben geleid dan moet u in ieder geval de eerste 16 minuten van de vergadering even bekijken/afspelen.

Raadsvergadering 22 september

 

 

 

23 september 2016

REACTIE GEMEENTE  Etta Palmstraat:

 

Door een aanzienlijk aantal bewoners zijn er fb-reacties geplaatst op onze facebookpagina en daarnaast hebben een aantal bewoners uit de omgeving van de Etta Palmstraat een mail gestuurd naar de gemeente n.a.v. de aankoop van het pand in de Etta Palmstraat. De opmerkingen/vragen van de facebookpagina zijn door de wijkraad doorgestuurd naar de gemeente en hieronder een 1e reactie vanuit de gemeente:

 

Q: Wie komen er wonen?

A: Het pand aan de Etta Palmstraat is door de gemeente aangekocht ten behoeve van twee doelgroepen: spoedzoekers (tijdelijk dakloze gezinnen) en statushouders. Het pand is in goede staat, zodat er weinig verbouwd hoeft te worden en de gezinnen die acute woonruimte nodig hebben kunnen er op korte termijn hun intrek in nemen. Ze hoeven dan niet langer in hotels, vakantiehuizen en in Haarlemse opvangvoorzieningen te verblijven. Het aantal wooneenheden voor statushouders zal maximaal 50% zijn.

 

Q: Wanneer komen de nieuwe bewoners er wonen?

A: De sleuteloverdracht aan de gemeente is uiterlijk 9 november 2016. Daarna kunnen de eerste bewoners hun nieuwe woning betrekken.

 

Q: U spreekt over 40 tot 43 huishoudens. Het betreft echter kleine kamers. Hoeveel mensen komen er wonen?

A: Het betreft in totaal 30 studio’s van verschillende afmetingen. Verder zijn er zeven 1-slaapkamer appartementen en drie 2-slaapkamer appartementen. Dit maakt in totaal 40 wooneenheden. Er kunnen maximaal dus 56 personen (inclusief kinderen) wonen (30 + 14 + 12).

 

Q: Er zijn momenteel al te weinig parkeerplaatsen. Hoe gaat u dat oplossen als er nog 40 huishoudens bij komen?

A: We laten parkeertellingen doen om de huidige parkeerbezetting te meten. Er wordt rond middernacht geteld, zodat we een representatief beeld krijgen. Tevens wordt onderzocht of er meer parkeerplaatsen gerealiseerd kunnen worden. Graag gaan wij met de omwonenden in gesprek over de situering van de extra parkeerplaatsen.

 

Q: Wij voelen ons overvallen door de gemeente. Dit is niet goed voor het draagvlak.

A: De gemeente heeft in augustus besloten om een bod te doen op de Etta Palmstraat. Wij hebben daarvóór inderdaad vragen gehad of de gemeente van plan was daar statushouders te huisvesten. Dat was op dát moment niet het geval.
Ons aanbod van sociale huurwoningen voor spoedzoekers en statushouders is veel geringer dan de vraag ernaar. Lange wachtlijsten en een dreigende dakloosheid voor een groeiende groep inwoners is het gevolg. Ook kampen we met een forse achterstand in het huisvesten van statushouders, een ons door het rijk opgelegde wettelijke taak. We hebben dit jaar nog bijna 350 statushouders te huisvesten en ook volgend jaar hebben we een flinke taakstelling. De achterstand van de gemeente Haarlemmermeer is inmiddels zo groot geworden, dat we hebben besloten om panden te gaan zoeken die voor bewoning geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden. Een van de panden is de Etta Palmstraat. 
Op 31 augustus 2016 heeft de gemeente een bod gedaan op de Etta Palmstraat. Op 7 september is ons bod geaccepteerd. Op 13 september heeft het college besloten om bij de gemeenteraad een krediet aan te vragen voor de aankoop. Op 16 september hebben wij een brief gestuurd aan de omwonenden. Op 22 september heeft de gemeenteraad besloten het voorstel in een sessie te bespreken. De sessie zal 29 september plaatsvinden.

 

Q: Waarom geeft de gemeente zoveel geld uit voor dit pand?

A: De marktwaarde van dit pand is bepaald aan de hand van de puntentelling huur (conform Woningwaarderingsstelsel).

 

Q: Hoe zit het met de omgevingsvergunning voor het pand?

A: Op 11 mei 2016 heeft GGZinGeest een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het wijzigen van het gebruik ten behoeve van een reguliere woonbestemming (zelfstandige bewoning). Op 11 juli 2016 is de gevraagde vergunning verleend, zodat er afgeweken kan worden van de bestemming “Maatschappelijke doeleinden wonen”. In de vergunning is gemotiveerd dat het pand al een woonfunctie heeft en dat met het veranderen van de doelgroep er aan de woonfunctie niets verandert.

 

Q: Wie begeleidt de statushouders?

A: Alle statushouders in Haarlemmermeer krijgen begeleiding van Vluchtelingenwerk. Een maatschappelijk begeleider maakt de statushouders wegwijs in Haarlemmermeer (woning inrichten, aanmelden voor inburgeringscursus etc). De begeleiding is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van statushouders.

 

Q: Ik heb dringend behoefte aan woonruimte. Hoe kan ik woonruimte in het pand aan de Etta Palmstraat krijgen?

A: De woningen aan de Etta Palmstraat zijn bedoeld voor spoedzoekers en statushouders. Het is echter nog niet zover dat het pand betrokken kan worden. Ook is nog niet bekend hoe de toewijzingsprocedure zal verlopen. Er is (nog) geen wachtlijst waar u op gezet kan worden. Spoedzoekers kunnen zich melden bij het urgentieloket.

 

Q: Hoe kan ik als vrijwilliger aan de slag met de statushouders?

A: U kunt zich als vrijwilliger aanmelden bij Vluchtelingenwerk.

 

 

23 september 2016

 

BRON: HAARLEMS DAGBLAD

 ’Grote onrust Etta Palmstraat’

De voorgenomen aankoop van het voormalige pand van GGZ-Ingeest in de Etta Palmstraat in Hoofddorp heeft in de buurt voor ’grote onrust’ gezorgd. De gemeente Haarlemmermeer wil in het pand dakloze gezinnen en statushouders (asielzoekers die in ons land mogen blijven) huisvesten.

Gemeenteraad wil eerst debat en inspraak bewoners voor aankoop GGZ-pand

Vanwege die onrust - er waren donderdagavond verschillende omwonenden aanwezig bij de gemeenteraadsvergadering - is het besluit over de aankoop van de woningen uitgesteld. De raadsleden willen eerst in debat over de kwestie en omwonenden de gelegenheid geven hun mening te geven over de kwestie.

Volgens fractievoorzitter Paul Meijer van Forza voelen veel omwonenden zich overvallen door de plannen (circa veertig noodwoningen, waarvan maximaal de helft voor statushouders). ,,Zij hebben drie dagen geleden een brief ontvangen van de gemeente en willen graag hun zegje doen. Dit is en ingrijpend besluit, dat voor grote onrust zorgt.’’

Bijval

Zijn partij kreeg dan ook bijval voor het voorstel, maar veel tijd voor uitstel is er niet. Binnenkort verloopt de termijn voor aankoop, liet wethouder Tom Horn (PvdA) weten.

Collegepartijen PvdA en VVD namen het nog wel voor de wethouder op. ,,Wij hebben hem immers om grote spoed gevraagd bij het zoeken van woningen voor statushouders en dakloze gezinnen, en dan moeten we niet direct op de rem trappen als hij daarin is geslaagd’’, aldus Chris Vonk (PvdA).

Zorgvuldigheid

Maar met een uitstel van twee weken (’in het kader van de zorgvuldigheid’) konden ook de collegepartijen goed leven. ,,Ook omdat de bewoners pas laat een brief kregen en er op hun vragen geen antwoord kwam omdat de betreffende ambtenaar met vakantie was’’, aldus VVD’er Pieter de Baat.

Met de aankoop van de panden is een bedrag van 3,1 miljoen euro gemoeid. Daar komen nog circa 300.000 euro aan verbouwingskosten bij. Haarlemmermeer bespaart bij aankoop echter 200.000 euro aan kosten voor opvang en tijdelijke huisvesting in centra in Haarlem en in hotels en vakantiehuizen. De appartementen aan de Etta Palmstraat zouden op zeer korte termijn al in gebruik kunnen worden genomen.

 

22 september 2016

RAADSVERGADERING Etta Palmstraat:

Via onderstaande link is goed te zien hoe e.e.a. donderdagavond is verlopen tijdens de vergadering van de gemeente. Als u zich een juist beeld wilt vormen over de argumenten die tot uitstel van het aankoopbesluit van de Etta Palmstraat hebben geleid dan moet u in ieder geval de eerste 16 minuten van de vergadering even bekijken/afspelen.

Raadsvergadering 22 september

 

21 september 2016

BRON: HAARLEMS DAGBLAD

Maaike Ballieux (GroenLinks): ’Dit gebouw is al helemaal klaar’

Dit gebouw is helemaal klaar. Er kunnen, bij wijze van spreken, zo mensen in’’, zegt gemeenteraadslid Maaike Ballieux (GroenLinks) over de voorgenomen aankoop van het pand van GGZ Ingeest aan de Etta Palmstraat.

Ballieux stelde eerder vragen over het te koop komen van het pand aan het college van B en W van Haarlemmermeer.

,,Het is een prachtig pand, dat met gemeenschapsgeld is gerenoveerd en dat kon vervolgens zo maar verkocht worden door de GGZ, terwijl er zoveel spoedzoekers zijn in de gemeente en er nog zoveel statushouders moeten worden gehuisvest. Daar begreep ik niets van.’’

Of haar vragen de aanleiding tot de aankoop zijn, weet Ballieux niet.

,,Ik heb er met de wethouder over gesproken. Misschien waren hij of zijn ambtenaren er al mee bezig. Maar mijn fractie is heel blij, dat dit op tafel ligt. Misschien is het raar om te zeggen, omdat we niet van dezelfde politieke kleur zijn, maar deze wethouder (Horn, PvdA) en zijn ambtenaren doen echt hun stinkende best op dit dossier. En gelukkig zet ook Ymere de schouders er onder.’’

 

21 september 2016

BERICHT: HAARLEMS DAGBLAD

Dakloze gezinnen en asielzoekers huisvesten aan Etta Palmstraaat in Hoofddorp

De gemeente Haarlemmermeer wil het voormalige pand van GGZ Ingeest aan de Etta Palmstraat in Hoofddorp aankopen. Het is de bedoeling om daar zogenaamde spoedzoekers (tijdelijk dakloze gezinnen) en statushouders (asielzoekers die in ons land mogen blijven) te huisvesten.

Het college van B en W van Haarlemmermeer heeft inmiddels een akkoord bereikt met de verkoper. De aankoopsom bedraagt 3,1 miljoen euro. Bovendien moeten de toekomstige woningen verbouwd worden. Daar is naar verwachting een bedrag van drie ton mee gemoeid.

De gemeenteraad zal zich binnenkort buigen over de aanschaf van het pand. Pas daarna wordt besloten over de definitieve aankoop.
Burgemeester en wethouders denken dat in het voormalige GGZ-pand (waarin tot voor enkele jaren geleden 42 schizofrene patiënten werden voorbereid op een terugkeer in de maatschappij) ’op afzienbare termijn’ minimaal veertig woningen kunnen worden gerealiseerd.

Het gebouw is gebouwd in 1991 en in 2013 nog gerenoveerd. Op de appartementen en studio’s in het pand, die voorheen een zorgbestemming hadden, rust inmiddels een bestemming die wonen mogelijk maakt.

Kantoor

Dat geldt echter niet voor het kantoorgedeelte van het pand. Over de invulling van de kantoren wordt nog nagedacht door het college van B en W.

Zorgwethouder Tom Horn (PvdA) wil in het voormalige zorgcomplex in de wijk Toolenburg met name (tijdelijk) dakloze gezinnen opvangen. Momenteel worden dergelijke gezinnen opgevangen in hotels, vakantiehuizen en in Haarlemse opvangvoorzieningen.

Dat kost de gemeente ongeveer 200.000 euro per jaar. Met de aankoop van het gebouw worden die kosten bespaard door Haarlemmermeer. Bovendien heeft de gemeente dan ook de volledige regie over de opvang.

Behalve voor tijdelijke huisvesting de dakloze gezinnen wil de gemeente het pand gebruiken om statushouders op te vangen. Haarlemmermeer moet er dit jaar nog 350 huisvesten. Het college is echter van mening dat maximaal de helft van de appartementen bewoond mag worden door statushouders.

  

Reeds beschikbare documenten:

wijzigen van de bestemming van het gebouw gelegen aan de Etta Palmstraat 272 tot zelfstandige woningen

Tekening gevel gebouw Etta Palmstraat

Plattegrond Etta Palmstraat 236-272

 Bekijk dit pand op  Screen Shot 2016-07-15 at 22.29.01

 789 1440

 

Nieuwbouwprojecten

Er staan vier nieuwbouwprojecten op stapel. Het gaat om de volgende locaties:

Nassaupark

Is zelf iets bouwen iets voor U? Kijk dan in het nieuwe Nassaupark naar een kavel en laat uw ideeën werkelijkheid worden. 
Vanaf 15 juni is er informatie voorhanden en kunt u een bouwkavel kopen van 80 tot 500 M2 .


Op 14 juni is de nieuwe naam van het voormalige sportpark Toolenburg bekend gemaakt dit  wordt: 

Nassaupark.

Dit toekomstige woongebied zal vooral vooral gaan bestaan uit huizen die u zelf kunt ontwerpen. Dus de zelfbouw voert de hoofdtoon.

Voor meer informatie verwijzen wij naar:


nassaupark

Kijk voor meer info op: www.nassaupark.nl

en https://www.facebook.com/nassaupark
 

Hondenlosloopgebied Nassaupark

Lees brief gemeente en bekijk toekomstig losloopgebied.

 

Tudorpark

Tudorpark, ruwweg gelegen tussen de Rosa Spierstraat, de busbaan naar Nieuw Vennep, de (oude) Bennebroekerweg en de Hoofdvaart. Deze wijk zal in Engelse landhuisstijl worden aangelegd en gebouwd.

http://www.tudorpark.nl/

 

29 oktober 2016

De gemeente gaat de kruising van de "oude" Bennebroekerweg en de Laan van Tudor grondig aanpakken.
Deze kruising is de toe- en uitgang voor het gemotoriseerde verkeer van "het Tudorpark" en de kruising wordt door vele gebruikers als onoverzichtelijk en gevaarlijk beschouwd.

Naar verwachting zal de aanpassing plaatsvinden zo rond eind januari, begin februari 2017.

De exacte planning is nog niet bekend aangezien er afstemming zal moeten plaatsvinden met andere geplande wegwerkzaamheden in de regio. Indien er meer bekend is over het moment van aanpak zullen wij u informeren.

Aansluiting Laan van Tudor - Bennebroekerweg

Lexpointterrein

Op dinsdag 28 februari 2017, tussen 17.00 en 20.00 uur, kunt u ook alvast kennis nemen van de 1e plannen voor woningbouw "De Monarch" op het "oude"Lexpoint terrein.
Van Rhijn projectontwikkeling zal de eerste ontwerpen aan u gaan presenteren van de bouw van 97 koop- en huurappartementen aan de Assumburg te Hoofddorp. Zet u deze dag alvast in de agenda. In de loop van aankomende week zullen wij u meer details verstrekken over de indeling van de informatiemiddag-avond.

monarch1 monarch2    

 

 

 

Tudor Gardens

Nieuwbouwproject Tudor Gardens

Twee-onder-een-kap-type-y

Ruime, luxe woningen met grote tuinen is wat de klok slaat in Tudor Gardens. Het plangebied is in tweeën op te delen. Een onvervalste villawijk aan de rechterzijde van het plangebied; louter vrijstaande villa’s en grote 2-onder-1 -kapwoningen zullen hier verrijzen. Met daarnaast aan de linkerzijde een gevarieerd woningaanbod: schitterende rijwoningen, 2-onder-1- kapwoningen en een 4-laags appartementen- complex.

Situatietekening-1030x793

 

Meer informatie:

https://www.tudorgardens.nl/

https://www.facebook.com/TudorGardensHoofddorp/

ideeen-icon

Ideeën & suggesties?

Lees meer...

Vacature-icon

Vacatures

Lees meer...

Recente foto's